Make your own free website on Tripod.com

http:watprajiak.tripod.com

 

Home ] สิ่งที่น่าสนใจ ] กิจกรรมภายในโรงเรียน ] [ เว็ปที่น่าสนใจ ]

 

 

       

โรงเรียนวัดประเจียก

โทร.074-4111144,047-397083

Fax-2122478

กระทรวงศึกษาธิการ

    
           ประวัติโรงเรียน
           แนะนำบุคลากร
           รายชื่อคณาจารย์
            สมุดเยี่ยมชม

 

 

 

 

                 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
                สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
          หนังสือพิมพ์ 
               หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
               คม-ชัด-ลึก
               เดลินิวย์
               ข่าวสด
            การศึกษา
          Update  virus
               Program  Noton
               Program  Mcafee