Make your own free website on Tripod.com

http:watprajiak.tripod.com

 

[ Home ] สิ่งที่น่าสนใจ ] กิจกรรมภายในโรงเรียน ] เว็ปที่น่าสนใจ ]

 

 

       

โรงเรียนวัดประเจียก

โทร.074-4111144,047-397083

Fax-2122478

กระทรวงศึกษาธิการ

    
           ประวัติโรงเรียน
           แนะนำบุคลากร
           รายชื่อคณาจารย์
            สมุดเยี่ยมชม

 

 

 

 

<<<   เปิดให้บริการแล้ววันนี้...website...โรงเรียนวัดประเจียก    http://watprajiak.tripod.com    >>>

  ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ web site ของเราวัดประเจียก 

วันนี้วัดประเจียกของเรามีเว็ปไชต์ประจำของโรงเรียนแล้วดีใจที่เว็ปได้ทำเสร็จเรียบร้อย

ดูรูปแบบเว็ปแต่ละหน้าแล้วเขียนเพิ่มเติมมานะว่าจะเพิ่มตรงไหนมั่งแล้วก็ขอรายละเอียดที่จะ

เพิ่มไปด้วย

แนะนำ  ติชม  หรือลิ้งค์มีปัญหา กรุณาแจ้ง  (อาจารย์พรรณพร    สงวนเขียว)  ผุ้ดุแลระบบ