Make your own free website on Tripod.com

http:watprajiak.tripod.com

 

Home ] สิ่งที่น่าสนใจ ] [ กิจกรรมภายในโรงเรียน ] เว็ปที่น่าสนใจ ]

 

 

       

โรงเรียนวัดประเจียก

โทร.074-4111144,047-397083

Fax-2122478

กระทรวงศึกษาธิการ

    
           ประวัติโรงเรียน
           แนะนำบุคลากร
           รายชื่อคณาจารย์
            สมุดเยี่ยมชม

 

 

 

 

 

           ๏ พระแม่ทรงโปรดเอื้อ 

พระวรกาย

                 เสด็จเยี่ยมประชาทุกข์คลาย

  ราษฎร์พร้อง

                 ศิลปาชีพขจรขจาย

             สารทิศ ตามพระแม่

                 พสกนิกรแซ่ซ้อง

         เทิดหล้าราชินี ๚

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติทางโรงเรียนวัดประเจียกได้จัดให้มีงานวันแม่ขึ้นจึงขอ

เชิญอาจารย์ทุกท่านและเด็กนักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีงานโดยพร้อมเพรียงกันในวัน อังคาร ที่ 12 สิงหาคม 2546 ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนวัดประเจียก

อ.พรรณพร  สงวนเขียว